เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจสอบพนังกั้นน้ำทรุด บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 บ้านต๊ำ (18 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายประสิทธิ์ ยอดมาลัย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนิติกร เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมตรวจสอบพนังกั้นน้ำทรุด และได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ บ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 184

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม