เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมใจถนนปลอดภัยใส่ใจสุขภาพฯ (9 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.นายจิรพงศ์ ใจลา นายก เทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมใจ ถนนปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 โดย นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความรู้ การป้องกันการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน และในเวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100% ระหว่างเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนท่านท้องถิ่นจังหวัดพะเยา , ผู้แทนท่านนายอำเภอเมืองพะเยา , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ,ท่านขนส่ง จ.พะเยา ,ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ,ผอ.คปภ.จ.พะเยา , ผู้จัดการ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขา จ.พะเยา ,ท่านปลัด ทต.บ้านต๊ำ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กเล็ก ศพด.บ้านต๊ำพระแล จำนวน 59 ใบ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงาน ทต.บ้านต๊ำ ทั้งนี้ ทางบริษัทกลางฯ ได้มีการลงพื้นที่ ทำ พรบ.จยย.ภาคบังคับให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 247

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม