เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษี หมู่ที่ 8 (13 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 147

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม