เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมให้สัมภาษณ์กิจกรรม kik off ผ่านThai PBS (13 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ร่วมให้สัมภาษณ์ ในกิจกรรม kik off เปิดตัวการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิสู่สาธารณะ โดยผ่าน Thai PBS “ลดพึ่งพิงรัฐ เพิ่มพึ่งพาตนเอง ประชามีสุขะภาวะ” พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ และชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมให้สัมภาษณ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 126

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม