เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับมอบขนมสนับสนุนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา (13 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวจิรารัตน์ ตันวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวแสงเดือน ทำทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รับมอบขนมสนับสนุนโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จาก ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ โดยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จึงขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 257