เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2565 (17 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.15 น. งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย น.ส.อรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และเวลา 13.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 470

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม