เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมรดน้ำขอพรนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (20 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นำโดย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรดน้ำขอพร นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ และนายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 210

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม