เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (9 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 439