เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว (3 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีแลครอบครัว (หลักสูตร 40 วัน) หลักสูตร การจักสานผักตบชวา สนับสนุนโดย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมี กลุ่มสตรีบ้านต๊ำม่อน เข้าร่วมอบรม ณ บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 491

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม