เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (21 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 118