เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรม “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 (22 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.บ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) ได้มอบหมาย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ทต.บ้านต๊ำ (รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) น.ส.ทัศณี ยานะ ประธานศูนย์ อปพร. ทต.บ้านต๊ำ (ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ทต.บ้านต๊ำ และสมาชิก อปพร. รวมจำนวน 10 นาย เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และพัฒนาเมืองพะเยาให้น่าอยู่” เนื่องใน “วัน อปพร." พร้อมนี้ นางแสง ศรีบุญชู สมาชิก อปพร. ม.7 ตำบลบ้านต๊ำ ได้รับคัดเลือกเป็น สมาชิก อปพร ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา เข้ารับใบเกียรติบัตร จาก ผอ.ศูนย์ อปพร. จังหวัดพะเยา (ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 505

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม