เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับนักทรัพยากรบุคคล (1 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับ นายธนาวุฒิ พุทธธรรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โอนย้ายมาดำรง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายมงคล เป็นแผ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน พร้อมด้วย ประธานสภา รองประธานสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมเดินทางมาแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 193

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม