เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ขอประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบ้านต๊ำที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (4 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

#เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอประชาสัมพันธ์???? กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบ้านต๊ำที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่มีรายชื่อ #กรณียังไม่ได้ยืนยันตัวตน และ #กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2566
2. กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือมีแต่ไม่สามารถเดินทางไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนได้ ให้บุคคลในครอบครัวผู้ดูแล หรือผู้พิทักษ์ดำเนินการยื่นแบบหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
           สามารถที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888345 , 054-888346 ต่อ 33

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 160

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม