เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
สำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ม.11 , 12 (25 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกสำรวจพื้นที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ณ หมู่ที่ 11 , 12 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 293

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม