เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสาธารณกุศล (9 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสาธารณกุศล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อผู้ประสบภัย ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวต่อสาธารณะ ที่มา : กองส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 231