เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2565 (9 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ประจำปี 2565 โดย นายฉลอง โตปินใจ ประธานกรรมการ เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลบ้านต๊ำ ในการนี้ นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สตอ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวนรีกานต์ เฉพาะตน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 323

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม