เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (9 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ และนายจิรพงศ์ ใจลา ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวนสมาชิก ปีที่ 15 ข้อมูลเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการดำเนินการของกองทุนในปีต่อไป ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 465

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม