เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกพัฒนาปรับภูมิทัศน์บ้านต๊ำใน (5 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรเรียนบ้านต๊ำพระแล และจิตอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านต๊ำ โดยการตัดหญ้า และเก็บขยะ 2 ข้างทาง ณ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 486

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม