เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี (21 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. งานการศึกษาและวัฒธรรม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เรียนดี ฐานะยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 328

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม