เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ (18 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ดำเนินการโดย ชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โดย นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 193