เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2566 (31 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 142

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม