เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (11 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ รุ่นที่ 2 เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้กลุ่ม ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. แม่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 588

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม