เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการซ่อมบำรุงดัดแปลงเครื่องช่วยความพิการที่ชำรุด (18 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้เยี่ยมชมการซ่อมบำรุงดัดแปลงเครื่องช่วยความพิการที่ชำรุด โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ชมรมคนพิการตำบลบ้านถ้ำ จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงดัดแปลงและจัดทำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 520

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม