เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เปิดโครงการสร้างแกนนำดูแลหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนบ้านต๊ำ (5 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างแกนนำดูแลหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนบ้านต๊ำ ปี 2565 พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และนายพนมกฤตย์ พรมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ได้เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 577

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม