เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (2 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลบ้านต๊ำ เขตที่ 1 และเขตที่ 2 ได้จัดทำโครงการพิธีบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ และนายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 728

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม