เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เวทีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำอิงฯ (11 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมเวทีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำอิง ระดับอำเภอเมืองพะเยา โดย ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ ประเสริฐวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีจัดทำแผนฯ และ นายอธิวัฒน์ ปิยะนันท์วงศ์ คณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังทอง ในนามคณะทำงานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทระดับชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนจากสภาองค์กรชุมชนทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วม จำนวน 14 ตำบล มาร่วมคิดร่วมวางแผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 326

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม