เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ”ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ (8 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้กล่าวปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆ “กิจกรรมผ้าพิมพ์สีธรรมชาติจากใบไม้” ซึ่งได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มอาชีพและประชาชนตำบลบ้านต๊ำ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอด โดยการพัฒนาฝีมือและนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 416

ภาพกิจกรรมรวม