เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับมอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯงวด2 (29 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้แทน รับมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 จาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 400

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม