เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมสนับสนุนการจัดพิธีฉลองสมโภชพระพุทธลีลา (23 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ เพื่อเตรียมการสนับสนุนการจัดพิธีฉลองสมโภชพระพุทธลีลา (พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ครบรอง 24 ปี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานพระพุทธลีลา วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 446

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม