เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (21 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 8/2565 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 8/2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 710

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม