เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ (4 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำพร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาล ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 3 ราย เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย และจิตใจ ที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 485

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม