เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care (LTC) ครั้งที่ 2/2566 (25 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ วงค์กา ประธานอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care (LTC) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง และอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล CP ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 106

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม