เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประขุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน มีนาคม 2566 (2 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ การปฏิบัติตามระเบียบ และกิจกรรมต่างๆในช่วงเดือนมีนาคม 2566 จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 198

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม