เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำ (27 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้รายงานขอให้อำเภอเมืองพะเยาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 กันยายน 2566 เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเบิกตัดปี และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง โดย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 142

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม