เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จิตอาสาพัฒนาวัดม่วง 7 ต้น (19 เม.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ คณะสงฆ์ อสม. อปพร. และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดม่วง 7 ต้น เนื่องจากประสบภัยพายุฤดูร้อน และเตรียมจัดงานประเพณีขอฟ้า ขอฝนวัดม่วง 7 ต้น ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยมี นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดม่วง 7 ต้น ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 633

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม