เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำต้านภัยยาเสพติด (5 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็กเยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรี ประธาน อสม. ตำบลบ้านต๊ำ และครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งกำหนดการ และเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 140

ภาพกิจกรรมรวม