เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน (3 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา พร้อมแจ้งยอดสมาชิก ปีที่ 16 และการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 258

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม