เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง (20 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 137

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม