เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ฝึกอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำ (ปลาดุก) (19 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมจุดสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำสู่ชุมชน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานประมงอำเภอเมืองพะเยา ได้นำวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุก เช่น ปลาแดดเดียว ปลาหวาน และให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาดุก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการแปรรูป ให้กับกลุ่มอาชีพบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 7 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 85

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม