เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า (17 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วมประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 271

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม