เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำจัดโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 2567 (27 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๑ นายเดชศรี ธิวงค์ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 6 นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ศสกร.ตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ อปพร.ตำบลบ้านต๊ำ ชรบ.ตำบลบ้านต๊ำ ตำรวจประจำหน่วยตำบลบ้านต๊ำ ประชาชนตำบลบ้านต๊ำ และนักท่องเที่ยวทั่วไป ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ส่งเสริมการแสดงวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ ประเพณีวันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 201

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม