เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยาครั้งที่1/66 (20 ต.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นิติกร และผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าประชุมเพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญของโครงการและจัดทำบัญชีโครงการสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 153

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม