เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2565 (24 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 660

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม