เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (14 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างพัฒนาเด็ก และเยาวชน ที่เปรียบเสมือนเป็นกำลังที่สำคัญของตำบลบ้านต๊ำ ให้เป็นผู้ที่ได้รับการพัฒนาต่อตนเอง และผู้อื่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นจำนวนมาก ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานตำบลบ้านต๊ำ ได้มาร่วมงานและมอบของขวัญให้กับเด็กๆ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก และเยาวชน การเล่นเกมต่างๆ พร้อม ซุ้มอาหาร และเครื่องดื่ม ไว้แจกให้เด็ก และผุ้ร่วมงาน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 293

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม