เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ (1 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และชาวบ้านต๊ำดอนมูล ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นางสาวนารี เมืองซื่อ บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 165

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม