เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมความรู้คู่กิจกรรมกลุ่มสตรี วันสตรีสากลประจำปี 2565 (24 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้คู่กิจกรรมกลุ่มสตรี ในวันสตรีสากลประจำปี 2565 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะกลุ่มสตรีตำบลบ้านต๊ำ ในการประยุกต์ใช้ผ้าไทย ผ้าทอ ผ้าพิมพ์ลาย พระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่มสตรีแบบยั่งยืน โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 794

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม