เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ขอนไม้ กิ่งไม้ และเศษวัชพืช ขวางลำน้ำแม่ต๊ำ (30 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ขอนไม้ กิ่งไม้ และเศษวัชพืช ที่ขวางลำน้ำแม่ต๊ำ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ดำเนินการยกขอนไม้ที่ขวางลำน้ำแม่ต๊ำออก เพื่อจะระบายน้ำออก และป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 145

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม