เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 (29 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้แทนมอบเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับหมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ โดยมี อสม. ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมรับมอบเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 161

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม