เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (9 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการสำรวจให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 187

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม