เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ชุมชนต้นแบบเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 9 (7 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการมีงานทำ มีรายได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 ชุมชนต้นแบบเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 9 หลักสูตร การเลี้ยงกบในกระชัง จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โดยมีประชาชนตำบลบ้านต๊ำสนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 182

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม